پکیج طلایی | Golden خانه هوشمند

۲۸.۳۱۹.۰۰۰ تومان ۲۵.۴۸۷.۱۰۰ تومان
پکیج نقره ای | Silver خانه هوشمند کاسپین

پکیج نقره ای | Silver خانه هوشمند

۲۰.۹۱۹.۰۰۰ تومان ۱۸.۸۲۷.۱۰۰ تومان
پکیج برنزی | Bronze خانه هوشمند کاسپین

پکیج برنزی | Bronze خانه هوشمند

۱۷.۰۰۶.۰۰۰ تومان ۱۵.۳۰۵.۴۰۰ تومان
پکیج جنرال | General خانه هوشمند کاسپین

پکیج جنرال | General

۹.۶۴۶.۰۰۰ تومان ۸.۶۸۱.۴۰۰ تومان
پکیج هوشمندسازی شماره یک تویا

پکیج خانه هوشمند شماره یک تویا

۷.۵۶۰.۰۰۰ تومان ۶.۸۰۴.۰۰۰ تومان

قیمت پکیج خانه هوشمند