پروتکل SIP

پروتکل SIP (شروع جلسه) یک پروتکل سیگنالینگ است که برای آغاز ، نگهداری و خاتمه جلسات در لحظه استفاده می شود. که شامل برنامه های صوتی ، تصویری و پیام رسانی است. این پروتکل برای سیگنال دهی و پایش جلسات با ارتباطات چند رسانه ای در برنامه های تلفنی اینترنت برای تماس صوتی و تصویری ، در سیستم های تلفنی IP خصوصی ، در پیام رسانی فوری از طریق شبکه های پروتکل اینترنت (IP) و همچنین تماس تلفنی از طریق (LTE (VoLTE استفاده می شود.

پروتکل SIP فرم خاصی از پیامهای رد و بدل شده و توالی ارتباطی را برای همکاری شرکت کنندگان تعریف می کند. این پروتکل مبتنی بر متن است ، که شامل بسیاری از عناصر پروتکل انتقال HTTP و ایمیل ساده (SMTP) است.

یک تماس برقرار شده با SIP ممکن است چند رسانه ای باشد ، اما به هیچ برنامه جداگانه ای برای انتقال داده ، همچون پیام رسان های متنی و… نیاز ندارد.

این پروتکل هم راستا با چندین پروتکل دیگر انتقال رسانه کار می کند. این پروتکل به گونه ای طراحی شده است که مستقل از پروتکل لایه حمل و نقل زیرین باشد و می تواند با پروتکل کاربر UDP ، پروتکل کنترل انتقال (TCP) و پروتکل انتقال کنترل جریان (SCTP) استفاده شود. در این پروتکل برای انتقال ایمن پیام ها از تکنولوژی Transport Layer Security) TLS) برای رمزگذاری آنها استفاده می شود. برای انتقال رسانه های صوتی و تصویری ، بار SDP که در پیام های SIP انجام می شود ، معمولاً از پروتکل انتقالی در لحظه (RTP) یا پروتکل انتقالی امن در لحظه (SRTP) استفاده می کند.

کاربرد پروتکل SIP:

از این پروتکل در اینترکام و آیفون های هوشمند و نیز تلفن های هوشمند استفاده می شود که قابلیت چند رسانه ای یکی از بارزترین امکانات این سیستم های بر مبنای پروتکل SIP می باشد.