سنسورهای محیطی امنیتی جزء دسته سنسورهایی محسوب می شوند که جهت ایمنی و امنیت محیط پیرامونی مان به کار گرفته می شود.
به طور معمول این سنسورها به دو بخش اصلی سنسورهای امنیتی و سنسورهای ایمنی دسته بندی می شوند.
سنسورها یا ماژولهای امنیتی شامل سنسور حرکت، درب و پنجره، سنسور صدا یا لرزش و نیز آژیر خطر می باشد.
هر کدام از این سنسورها نقش امنیتی خود را در هنگام خطر ایفا کرده و به کاربر از طریق ارسال پیام به موبایل اطلاع رسانی می کند.
بخش دیگر سنسورهای محیطی امنیتی، ماژولهای ایمنی می باشند که شامل سنسور نور، سنسور دما و رطوبت، سنسور تشخیص نشت آب، سنسور تشخیص نشت گاز، سنسور تشخیص نشت مونوکسید کربن، سنسور اعلام حریق و قطع کن شیر فلکه گاز یا آب است.
به همین جهت و با بکارگیری این ماژول ها در مکان مورد نظر امنیت کامل برقرار می گردد.