پکیج الماس | Diamond خانه هوشمند

پکیج الماس | Diamond خانه هوشمند

۷۴.۳۴۴.۰۰۰ تومان ۶۳.۱۹۰.۰۰۰ تومان

پکیج طلایی | Golden خانه هوشمند

۳۷.۲۴۰.۰۰۰ تومان ۳۲.۷۷۰.۰۰۰ تومان
پکیج نقره ای | Silver خانه هوشمند کاسپین

پکیج نقره ای | Silver خانه هوشمند

۲۹.۹۹۰.۰۰۰ تومان ۲۶.۱۹۰.۰۰۰ تومان
پکیج برنزی | Bronze خانه هوشمند کاسپین

پکیج برنزی | Bronze خانه هوشمند

۲۱.۴۸۰.۰۰۰ تومان ۱۸.۹۹۰.۰۰۰ تومان
پکیج جنرال | General

پکیج جنرال | General خانه هوشمند

۹.۱۰۸.۰۰۰ تومان ۷.۹۹۰.۰۰۰ تومان
پنل بیرونی آیفون تصویری هوشمند تویا

پنل بیرونی آیفون تصویری هوشمند تویا

۹.۶۶۰.۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ترموستات هوشمند WiFi تویا Tuya مدل ST1

ترموستات هوشمند تویا مدل ST1

۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند