معرفی نور پردازی هوشمند راه پله

نورپردازی هوشمند راه پله، یک سیستم روشنایی لوکس در ساختمان می‌باشد که برای پله‌ های ورودی ساختمان‌ ها و نیز پله‌ های خانه‌ های دوبلکس و تریبلکس کارایی دارد.

این مدل نورپردازی، لامپ ها را با توجه به عبور افراد از ورودی پله‌ ها به ترتیب روشن کرده و در هنگام خروج نیز به ترتیب خاموش می کند..

نورپردازی هوشمند راه پله را میتوان در مد جشن و پارتی نیز قرار داد تا بتوان در مراسمات و شادی‌ ها نیز استفاده کرد.