مدیریت انرژی (سرمایش و گرمایش)

تهویه مطبوع ، آرامشی پایدار

با نصب سیستم های کنترل هوشمند گرمایش و سرمایش علاوه بر مدیریت در مصرف انرژی، راحتی و آسایش را برای خود به ارمغان آورید.

سناریو پذیر و دارای زمانبندی

مدیریت از طریق موبایل، تبلت و پنل مرکزی

آسایش، راحتی و امنیت

مدیریت مصرف انرژی

فعال سازی و غیرفعال سازی