نورپردازی پله هوشمند

نورپردازی هوشمند راه پله

نورپردازی هوشمند راه پله ، یک سیستم روشنایی لوکس در ساختمان می‌باشد که برای پله‌های ورودی ساختمان‌ها و نیز پله‌های خانه‌های دوبلکس و تریبلکس کارایی دارد.

نورپردازی هوشمند راه پله با توجه به عبور افراد از ورودی پله‌ها شروع به روشن شدن کرده و در هنگام خروج به ترتیب خاموش می‌شود.

نورپردازی هوشمند راه پله را میتوان در مد جشن و پارتی نیز قرار داد تا بتوان در مراسمات و شادی‌ها نیز استفاده کرد.