ماژول های افزایشی زیپاباکس

این نوع ماژول ها جهت ارتقای یک سیستم هوشمند و استفاده از دیگر امکانات موجود در آن سیستم طراحی شده است.

با استفاده از این ماژول ها عملا امکان اتصال چندین تکنولوژی هوشمند به همدیگر میسر شده و کار را برای ارتباط جدید بین پروتکل های مختلف خانه هوشمند راحت تر می گرداند.

به طور مثال می توان به ماژول افزایشی KNX و یا Zigbee در سیستم خانه هوشمند زیپاتو اشاره کرد که باعث می شود بتوان به غیر از تکنولوژی ارتباطی Z-wave دو تکنولوژی دیگر را به سیستم هوشمندسازی اضافه کرده تا از سایر محصولات در حوزه هوشمندسازی نیز بهره برد.

این ویژگی می تواند کاربردهای گسترده تری از یک سیستم هوشمند را به دنبال داشته باشد.