معرفی برند نودآن (Nodon)

شرکت NodOn یک تیم بین المللی و چند فرهنگی است.

مقر اصلی این شرکت در کشور فرانسه می باشد.

این شرکت در زمینه طراحی صنعتی ، طراحی مکانیکی ، طراحی الکترونیکی ، نوآوری و مهمتر از همه چیز Smart Home و اینترنت اشیاء فعالیت می‌کند.