در حال بارگزاری...

مدیریت هوشمند

نورپردازی

سرمایش گرمایش

ذخیره انرژی

پرده ها

موزیک

ایمنی و امنیت

سرور مرکزی

خانه هوشمند

 

در یک سیستم یکپارچه هوشمند، مدیریت اطلاعات و داده های ماژول های هوشمند به عهده سرور مرکزی هوشمند است.

سرور مرکزی، قلب تپنده یک سیستم هوشمند می باشد که تمامی دستورات و فرمان ها در نهایت توسط آن صادر و به بخش مورد نظر انتقال می یابد.

تمامی این عمل و عکس العمل ها در کمتر از کسری از ثانیه به وقع می پیوندد.

به عبارتی ساده تر، تمامی ماژول های هوشمند تحت فرماندهی ماژول مرکزی که به آن سرور مرکزی هوشمند می گویند قرار میگیرند.

زمانبندی و سناریو پذیری
کنترل یکپارچه
آسایش
امنیت
ایمن سازی

اطلاع رسانی

در هنگام اضطرار

در هنگام وقوع حادثه مالی و یا جانی، ماژول های هوشمند داده های هشدار را به سرور مرکزی انتقال داده و سرور جهت رفع حادثه اطلاع لازم را به بخش های مختلف سیستم هوشمند ارسال کرده و نیز پیام هشداری را برای کاربر ارسال می کند.

هشدار معتبر

هشدار بصری

هشدار بصری

هشدار حرکتی

هشدار هوشمند

کسب همه ویژگی ها

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

کاهش هشدار های غلط

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

دکمه اضطرار

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

شبیه سازی حضور

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

اجزاء پایه ای سیستم هشدار

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

Untitled-4

سرور کوچک

Untitled-5

سرور کوچک

Untitled-6

سرور کوچک

Untitled-7

سرور کوچک

انتخاب هایی برای هشدار هوشمند

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

راهنمای رایگان هوشمند سازی،

آغاز کنید.

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.